Tjänster
Att anlägga jordvärme är ett stort ingrepp på tomten, om man inte har möjlighet att utnyttja åkermark eller liknande. Det går även utmärkt att anlägga jordvärme vintertid. Det kostar mellan 20-30 kr/meter + moms.
Dränering av en normalstor villa kostar upp till 2 000 kr/meter + moms. I priset ingår grävning, arbete, material och återfyllning. Detta kan man med fördel göra på vintern eftersom markpåverkan blir mindre när marken är frusen.
Skogsbilvägar kan man också anlägga hela året. Grovbrytning av en väg uppgår till cirka 65 kr/meter + moms.
En infiltrationsanläggning kan utföras på lite olika sätt beroende på vilken anläggning man väljer. Detta sker oftast i samråd med kommunen. En sådan anläggning kostar runt 15 000 kr + moms och arbete.

I övrigt på löpande jobb kostar maskinen 620 kr/tim + moms och i de flesta fall tillkommer en etableringskostnad på 1 200 kr + moms.

Vägterass
Markplanering
Trädfällning